en

Press

23.07.2015 Aldia.cat | L'estat actual de les Adoberies de Vic i com donar nous usos a un futur espai renovat, a debat

23.07.2015 aldiaL'estat actual de les Adoberies de Vic i com donar nous usos a un futur espai renovat, a debat [veure article i vídeo]
You are here: Home Press 23.07.2015 Aldia.cat | L'estat actual de les Adoberies de Vic i com donar nous usos a un futur espai renovat, a debat