VIVER DE PROJECTES

viver01 c02Viver de Projectes ofereix suport a creadors, a nivell individual o col·lectiu, per al desenvolupament de projectes, cercant i facilitant la connexió d'aquests en l'àmbit social i cultural.

Està adreçat a projectes iniciats des de l’art, la comunicació, el disseny, la gestió cultural, l’arquitectura, l’educació i de manera especial a projectes culturals de caràcter transdisciplinari que puguin tenir una repercussió en el context social.

VP s'adequa a l'objectiu de promoure el foment de projectes creatius aplicats al context des de la perspectiva de la innovació de conceptes o d'eines, impulsant als creadors a endegar iniciatives a través de l'autogestió, la cerca d'oportunitats en el context de la societat del coneixement i la possibilitat de portar a terme projectes que tinguin una incidència en l'espai social.

Estàs aquí:Inici Viver de Projectes VIVER DE PROJECTES