CONVOCATÒRIA VIVER DE PROJECTES

acvic. viver de projectesS'obre una convocatòria per participar en el Viver de Projectes.

Fins al 15.11.2011

 

- S’adreça a creadors de diverses disciplines que vulguin adaptar-se a la demanda d'endegar un projecte cultural de caràcter transdiciplinari que pugui tenir una incidència en el context social.
- Individus o col·lectius amb un projecte i amb la disponibilitat de compartir coneixements en una doble vessant: oferir-ne i rebre'n.
- Temporització variable en funció dels projectes.

LABORATORI I ESPAI DE RECERCA
S'articula a partir d'establir un programa de residències temporals acompanyat de formadors i tutors amb l’objectiu de cercar vies de definició, realització i desenvolupament dels projectes. Combina tècniques de formació, instrucció i entrenament, entenent el procés de projecció com un recorregut pràctic que compta amb el suport d'especialistes i col·laboradors, alhora que involucra als participants en un procés bidireccional de manera que cadascú hi participa també com a formador. Formar per transmetre i compartir amb els altres el coneixement que un té i formar-se per portar a terme un projecte.
La finalitat és facilitar espai de treball i formació, suport tècnic, conceptual i alhora donar visibilitat als projectes per tal de cercar vies per a portar-los a terme. Suma tres conceptes: el de compartir espai de treball amb la possibilitat de generar projectes en coproducció entre els residents, el d'assessorament, seguiment en la producció i cerca en la difusió i, en darrera instància, orientarà o facilitarà la cerca de finançament per als projectes. Aquesta última part podrà combinar diferents estratègies en la cerca de finançament per la viabilització dels projectes generats.

ACVic planteja a través d'aquest programa la possibilitat d'assajar en la combinatòria d'aquestes tres fases implícites en l'experimentació i generació d'idees: la formació, la producció i el finançament am la finalitat de promoure projectes que es basin en l'autogestió. El Centre vetllarà perquè aquesta combinació esdevingui fructífera, acompanyant als projectes participants en l'assoliment dels seus objectius en tots els nivells.

En el cas de que els projectes requereixin ajut per elaborar un pla de negoci, assessorament fiscal o financer es comptarà amb la col·laboració d'ImpeVic (Institut Municipal de Promoció i Economia de Vic). Per participar s'ha d'emplenar i enviar el formulari [accés al formulari]

COMUNICACIÓ I DIFUSIÓ
Per tal de facilitar la comunicació de projectes ACVic organitzarà temporalment presentacions obertes o dirigides a un grup de convidats, en funció de la tipologia del projecte. S'oferirà recolzament per cercar diverses opcions per portar-los a terme, des de l'apadrinament, les donacions o aportacions parcials en el cas de projectes de caràcter social, la contractació de serveis en el cas de projectes de caire empresarial, o el cofinançament entre aportacions privades i subvencions públiques.

En funció del projectes, aquesta fase compta amb col·laboració de ImpeVic per tal d'incentivar que els emprenedors puguin desplegar el seus projectes empresarials.

OBJECTIUS
- Estimular que creadors i emprenedors emergents puguin iniciar projectes.
- Donar visibilitat a col•lectius o persones que treballen en el territori en el context de la cultura i l’economia creativa.
- Iniciar serveis complementaris que reforcin les iniciatives incipients i existents en el context.
- Fomentar la relació entre aquests creadors per tal d’estimular la relació entre ells i promoure l’autoaprenentatge i l’autogestió de nous projectes.
- Detectar àmbits de professionalització en la relació cultura i ciutat.
- Generar entorns de treball que s’obrin a un ampli ventall de possibilitats, on l’art, l’arquitectura, el disseny, la gestió cultural poden trobar-hi vies d’acció.
- Generar un espai que combini la creació de projectes i la formació, a través de l'aprenentatge compartit, l'autoaprenentatge i l'autogestió.

RECURSOS
- Els projectes seleccionats podran disposar d'espai a ACVic i utilitzar les instal·lacions del VIT, adequant-se a la normativa i especificitats que s'acordin una vegada escollits els esmentats projectes.

- Els projectes seleccionats tindran dret a un mínim de dues sessions de tutoria amb professionals especialitzats. Aquestes es podran incrementar a partir de l'intercanvi. (En funció de que la persona o col·lectiu seleccionat pugui oferir un tipus de coneixement que permeti tutoritzar altres projectes o formar part del programa de formació oberta d'ACVic).

- En cas d'impartir formació a través de cursos o seminaris es remunerarà.

- ACVic donarà visibilitat als projectes que participin en el viver a través de la web, mitjançant les activitats de comunicació organitzades temporalment i en funció del projecte podrà participar en activitats programades des del centre.

ESPAI I EQUIPAMENT

ACVic. Viver de ProjectesACVic. Viver de ProjectesEspais d'ACVic: L'espai és compartit i està equipat amb taules i cadires, cuina, càmera de fotos, vídeo, equip per a edició de vídeo digital i equip de so.

VIT. Viver de ProjectesACVic. Viver de ProjectesEspais del VIT: Espai compartit equipat amb taules i equips informàtics (PC i Mac). L'ús d'aquest espai s'ofereix a aquells projectes que incorporin elements basats en les noves tecnologies.

COMITÈ DE SELECCIÓ
Formarà part del comitè de selecció una persona designada per VIT (Vic Innovació Tecnològica), dues persones del Consell Assessor d'ACVic i el seu director.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ
Emplenar i enviar el formulari [accés al formulari] amb el següent material en un sol document en PDF abans del 15.11.2011:
- Referència d’altres treballs realitzats acompanyats d'imatges i currículum resumit.
- Descripció detallada del projecte que es vol portar a terme, especificant els objectius i el pla de treball.
- Descripció del coneixements o habilitats que pot aportar en un context de formació.

ACVic podrà utilitzar totes les imatges generades del projecte per a la comunicació específica i les publicacions derivades del conjunt de la programació.

Viver de Projectes forma part del Programa LAB impulsat per ACVic i compta amb la col·laboració de VIT Vic Innovació Tecnològica.

 

Estàs aquí:Inici Viver de Projectes CONVOCATÒRIA VIVER DE PROJECTES