JORNADA XARXAPROD

POLÍTIQUES CULTURALS, PRÀCTIQUES ARTÍSTIQUES I MODELS DE FINANÇAMENT

Lloc: ACVic Centre d'Arts Contemporànies
C. Sant Francesc, 1 08500 Vic

14.12.2011
16,30h a 20,00h. Debat obert al públic

Polítiques culturals i models de finançament en relació amb les pràctiques artístiques.Jornada organitzada per XARXAPROD en col·laboració amb ACVic amb l'objectiu de dialogar sobre el nou escenari que, sota els efectes de l'economia global, incideixen en les polítiques culturals més localitzades, així com els mecanismes de finançament per a portar a terme els projectes concrets des de l'àmbit de les pràctiques artístiques en el context català.

En el marc d'aquesta jornada s'organitza un debat al que es convida a participar-hi persones  amb responsabilitats polítiques i vinculades a diverses administracions del territori que, en debat amb experts involucrats en el l'àmbit de l'economia de la cultura, la gestió de projectes o l'anàlisi del context cultural, podran tractar temes d'interès específic pels membres de Xarxaprod.

Xarxaprod és una entitat sense ànim de lucre que aplega uns 25 membres entre entitats, institucions i projectes que ofereixen recursos, mitjans i recolzament als processos de producció en l’àmbit de la creació artística contemporània. La seva funció és impulsar iniciatives i promoure projectes de creació, amb la voluntat d'oferir un servei públic. En el seu conjunt Xarxaprod ofereix serveis com espais, recursos tècnics i/o de gestió, formació, ajuts econòmics i residències o tallers.

Des del 2006 Xarxaprod ha apostat per combinar estratègies per a impulsar la recerca, la producció, l'ampliació de públics i la difusió de les pràctiques artístiques. La gestió està portada a terme per equips de persones provinents de les múltiples vessants de l'art i que en molts casos exerceixen diverses funcions simultànies com la pràctica artística, la docència, el comissariat o la gestió de projectes. En el seu conjunt hi ha un clar interès per a promoure la investigació com a paradigma artístic, l'autogestió de projectes, l'obertura cap a nous territoris per a conformar escenaris de desenvolupament cultural, d'interacció social i proximitat amb els potencials usuaris. En el seu conjunt Xarxaprod abasta el territori català localitzant-se en una diversitat de llocs entre ciutats capitals, ciutats mitjanes i petites poblacions. El marc de les relacions entre els membres es manté sota els principis d’ètica de la sostenibilitat i la reciprocitat de les relacions.

La jornada vol analitzar i debatre una situació present i un futur immediat. El terreny que aquí ens ocupa s'havia caracteritzat per una articulació i expansió de projectes artístics en el territori català. En aquest moment es preveu que, en un futur immediat, haurà de repensar-se per a subsistir i redefinir-se com a servei públic per tal de justificar-se davant d'una societat tradicionalment exigent en les infraestructures bàsiques, però molt més passiva i desconnexa amb les activitats culturals. Una situació que procuren pal·liar la majoria de membres de Xarxaprod, però que requereix d'una tasca a llarg termini amb el compromís i la implicació de molts agents. Enfront d'aquest nou repte es pretén conèixer i analitzar possibles escenaris de futur.

 


Jornada XARXAPROD Qüestions i temàtiques obertes a debat.
Recerca, producció, distribució i comunicació. Com es financen o s'haurien de finançar les diverses fases de la producció artística contemporània? Com s'incentiva el consum cultural? Per qui es produeix? Per a què serveix? Quin és el nou paradigme econòmic i social en el que les pràctiques artístiques han i hauran d'afrontar-se en un futur immediat? Pot ser la cultura el nucli central de la nova economia de serveis?  Quines són les polítiques culturals que impulsen les nostres administracions? Com es poden incrementar les aportacions privades en les produccions artístiques? Quin paper hi tenen les polítiques culturals en aquesta nova relació entre finançament públic i privat?

Participants en el debat

Joan López, 2n tinent d’alcalde i regidor de Cultura i Ciutadania de l'Ajuntament de Vic.
Pilar Parcerisas, Vicepresidenta del Consell Nacional de Cultura i les Arts Catalana.
Carles Vicente, Gerent de Serveis de Cultura. Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies. Diputació de Barcelona.
Goteo, Xarxa social per cofinançar i col·laborar amb projectes creatius que fomenten el procomú.
Lluis Bonet, Professor titular d’economia aplicada de la Universitat de Barcelona, especialitzat en gestió, política i economia de la cultura.
Manuel Delgado, Professor titular d'antropologia a la Universitat de Barcelona i membre del grup d'investigació Etnografia dels Espai Públics de l'Institut Català d'Antropologia.
Jorge Luis Marzo, Historiador de l’art, curador d’exposicions, escriptor i professor de l’Escola Elisava/Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
Daniel García Andújar, artista, vicepresident de l’AAVC i membre del grup de treball redactor de la Estrategia para las Artes Visuales. 
Modera: Ramon Parramon. Director d'ACVic