DES DELS MARGES. ENTRE L’ART I LA DINAMITZACIÓ EN CONTEXTOS RURALS

ACVic. Des dels margesPresentació de projectes i debat sobre Centres i Espais d'Art que desenvolupen activitats en contextos rurals en l'àmbit català.
Amb la participació de Cal Gras, Campo Adentro, Centre d'Art i Natura, CACIS Forn de Calç, Idensitat, Nau Coclea, Priorat Centre d'Art.

Activitat organitzada per ACVic-SBG* arrel de la investigació Prismes de Marta Ricart.

08.04.2011 a les 19 hores
Lloc: ACVIC. C. Sant Francesc, 1 08500 Vic


- Quina realitat es troben les persones que desenvolupen projectes artístics en contextos al marge dels nuclis de decisió i exhibició artística?
- L'art també té a veure amb conscienciar, crear nous públics o dinamitzar?
- Com construir estratègies de dinamització i implicació en entorns sovint dispersos i molt heterogenis?
- L’entorn rural necessita d’estratègies pròpies de creació i dinamització?

 

La realitat que ens trobem els creadors que treballem en entorns rurals sovint és molt diferent de la que es viu en altres contextos més urbans. L’espai rural tot i representar el 90% de l’extensió del territori català, sovint és un espai invisibilitzat. 
La ruralitat sovint s’ha associat al folklorisme o a l’àmbit de la cultura popular però en l’espai rural es produeixen moltes i diverses manifestacions artístiques que per ser desenvolupades en aquests entorns no tenen per què ser marginals ni fetes de qualsevol manera. Els contextos anomenats rurals, no tenen perquè estar al marge de la creació.
Davant la realitat diversa i heterogènia del panorama creatiu en entorns rurals en el nostre país, es proposa Des dels Marges; un espai de debat i encontre d’experiències de diferents artistes, dinamitzadors i gestors que realitzen propostes artístiques i culturals en entorns rurals.
L’espai estarà dinamitzat per l’artista, investigadora i educadora Marta Ricart que a partir dels resultats de la recerca PRISMES (una recerca creativa i col.laborativa que explora les dinàmiques, els projectes i algunes realitats de les propostes artístiques desenvolupades en entorns rurals), proposa un plantejament obert per compartir, reflexionar i fer visible què significa generar processos artístics en zones rurals.

(*) ACVic-SBG fa referència a un programa que posa en relació art-natura-context rural i que es desenvolupa en col·laboració entre ACVic i Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau.

Referències dels participans. Cal Gras, Campo Adentro, Centre d’Art i Natura de Farrera, Cacis Forn de Calç, Idensitat, Nau Coclea i Priorat Centre d’Art

Marta Ricart. Creació i desenvolupament del projecte ACNÉ, dinamització artística rural a la comarca del Solsonès. Llicencia en Belles Arts per la Universitat de Barcelona. Professora de Visual i Plàstica d'ESO. Professora Associada Laboral de l'Itinerari d'Educació Artística de la Facultat de Belles Arts (UB), Coordinadora i formadora del postgrau: Estudis sobre Cultura Visual. Facultat de Belles Arts (UB). Formadora de formadors en estratègies creatives de dinamització social. Realització de projectes artístics i audiovisuals de dinamització comunitària amb diferents col.lectius, contextos i grups d¹edat de tot l¹àmbit territorial català. Ha publicat a: Cuadernos de Pedagogia, Aula de Innovación Educativa, Fundació Pere Tarrés, Edicions el Serbal, Fundació Jaume Bofill Col.lecció Finestra Oberta, Quaderns d'Acció Social i Ciutadana Generalitat de Catalunya. Sòcia fundadora de l'entitat Teleduca, Educació i Comunicació SCP. Co-fundadora de l'Associació Artibarri, Comunitats Creatives per al canvi social. Co-fundadora de l'Associació l'Àtic, Centre de Recursos i Activitats Creatives del Solsonès. Fundadora de l'Associació ACNÉ. Dinamització Artística Rural.

Cal Gras l’hem anomenat Alberg de Cultura, si bé en altres indrets seria etiquetat com a residencia d’artistes, centre de producció, centre de creació, etc. Tot i que el funcionament ordinari és com el d’alberg, l’objectiu d’allotjament dels usuaris no és turístic sino que és artístic, cultural o de pensament. L’Alberg, com a continent, és una casa de poble amb diversos tallers i sales adequades per al treball creatiu, d’experimentació, de coneixement, de reunió, d’intercanvi, de documentació, etc. Una casa pensada per a oferir allotjament temporal i comunitari, amb varis dormitoris, cuina, menjador, sales d’estar, etc. La Cultura, com a contingut, és entesa en el sentit més ampli per tal d’incloure a qualsevol persona que tingui interés per la cultura en general, el pensament, l’art i la convivència. De la mateixa manera, incloure qualsevol llenguatge, disciplina, coneixement, activitat, etc. Sempre i quan sigui possible, es complementarà la funció de receptor i contenidor de propostes amb la funció de difusor i generador d’activitats complementàries dirigides al territori més proper. En aquest sentit, el resident es pot implicar tant com vulgui en les activitats generades a la casa, així com provocar-ne de noves enriquint l’activitat cultural al territori amb conferències, cursos, tallers, actuacions, etc. http://www.calgras.cat/

Campo Adentro és un projecte sobre territoris, geopolítica, cultura i identitat en les relacions actuals a Espanya entre camp - ciutat. Amb l’objectiu d’assajar una estrategia cultural a favor d’allò rural, aquests plantejaments es concreten al llarg de tres anys (2010-2013) en una conferencia internacional, la producció artística a partir d’un programa de residències, una exposició i una publicació. El projecte esdevé una plataforma oberta per a la investigació i la pràctica d’artistes, ramaders, Intel.lectuals, agents de desenvolupament rural, comissaris i crítics d’art, entre d’altres actors del mitjà rural i urbà; i a partir de les seves reflexions, poder traslladar a la resta de la societat. http://www.campoadentro.es

El Centre d’Art i Natura de Farrera és una residència de treball per a artistes i investigadors d’arreu del món. Situat al cor dels Pirineus Catalans, al Pallars Sobirà, el poble de Farrera (25 habitants i 1360 m) gaudeix d’un entorn privilegiat i tranquil ideal per a la reflexió, la inspiració i la creativitat. Més enllà del servei de residència, el Centre d’Art i Natura (CAN) programa beques i intercanvis, cursos i seminaris, exposicions del seu fons d’Art, publicacions i edicions originals, i espectacles i presentacions. 

El CAN de Farrera és una iniciativa pública de desenvolupament local al servei de la creativitat i la recerca des de l’any 1996. De titularitat municipal, el CAN es gestiona a través de l’associació sense ànim de lucre Amics del Centre d’Art i Natura de Farrera. http://www.farreracan.cat

El Centre d'art i Sostenibilitat del Forn de la Calç de Calders vol ser un punt de trobada entre cultura, historia i sostenibilitat. Envoltat de natura, a la Catalunya Central, hem recuperat uns antics Forns de Calç per la seva singularitat, estat de conservació i valor arquitectònic i industrial, amb l'objectiu d'establir un centre d'art contemporani i sostenibilitat a la comarca del Bages, tot al voltant dels mateixos forns com a eix vertebrador de tot el projecte.El Centre es vol dedicar a la investigació, producció i exhibició de projectes de cultura i art contemporanis, en totes les seves vessants conceptuals i formals, especialment en les relacionades amb l'ecologia i el medi natural, tenint molt en compte les característiques físiques del lloc: antiga pedrera, medi natural ben conservat, bona relació entre natura i activitat humana i especialment la singularitat dels forns de calç. Trets característics i diferenciadors d'aquest Centre. http://www.cacis.cat

IDENSITAT és un projecte d’art que investiga sobre les maneres d’incidir en l’àmbit de l’espai públic a través de propostes creatives en relació amb el lloc i el territori des de la dimensió física i social. S'estableix com a espai de producció i recerca en xarxa, que des de l’art, experimenta noves formes d’implicació i interacció en l’espai social. El conjunt d'activitats que promou es defineix per la producció de projectes, a partir de la combinació entre la convocatòria oberta i la invitació, amb la finalitat de promoure propostes per a contextos específics; per accions educatives, proposades a determinats col·lectius locals i que es desenvolupen en relació amb alguna de les activitats del col·lectiu; i per projectes de documentació, que participen com a treballs realitzats en altres contextos. Aquests projectes es es presenten mitjançant accions comunicatives i de difusió com debats, exposicions o publicacions. http://www.idensitat.net

Nau Côclea és un centre on es produeixen i es presenten projectes de recerca i creació contemporània. Els artistes que ens acompanyen treballen amb imatges, sons i paraules com a formes i llenguatges del pensament. Des de la gestió fins la creació privilegiem els processos sobre els productes. Estem arrelats al territori empordanès, i busquem sempre el natural i humà  punt de trobada entre creació humana i mitjà natural. http://www.naucoclea.com

El projecte Priorat Centre d'Art inicia les seves activitats l'estiu de l'any 2006, amb l'objectiu d'establir un centre d'art contemporani a la comarca del Priorat. Com a preludi d'aquest futur centre s'han establert i iniciat una sèrie de línies que han de conformar les seves característiques i que es van desenvolupant progressivament; un conjunt d'actuacions que permeten la introducció de conceptes i formalitzacions multidisciplinaris inserits dins de la cultura contemporània. Els seus objectius s’estructuren a l'entorn de tres eixos, que són la difusió, la producció i la recerca dins l'àmbit de la cultura contemporània i especialment de les arts visuals; al seu voltant es desenvolupen un seguit d'accions amb la finalitat de potenciar-les i donar-les la cobertura escaient. De la imbricació i l'equilibri d'aquest tres conceptes generals han de sortir els trets característics i diferenciadors d'aquest centre. http://www.prioratcentredart.cat

Estàs aquí:Inici CURSOS, CONFERÈNCIES i SEMINARIS DES DELS MARGES. ENTRE L’ART I LA DINAMITZACIÓ EN CONTEXTOS RURALS