ACCIONS REVERSIBLES. Seminari sobre art, educació i territori

Vic 7 i 8 de novembre
Descarregar programa en PDF

Aquest seminari es planteja sota el títol Accions Reversibles a partir de la relació que s'estableix entre educació, art i territori. Constitueix una reflexió sobre la producció artística contemporània que desenvolupa activitats educatives que es relacionen amb especificitats del territori i que requereixen d'una connexió en xarxa per dur-les a terme i comunicar-les.

Sovint, des de la mirada artística, la pedagogia ha estat relegada a aportar un valor complementari a la producció cultural, amb el perill de degradar o disminuir la seva qualitat i posició crítica. Des de la vessant educativa i d'acció social, el treball de l'artista es considera, sovint, poc obert a la col·laboració en projectes educatius o d'intervenció comunitària en contextos i institucions locals. Aquest seminari pretén plantejar que aquestes visions contraposades no anul·lin la capacitat de definir nous escenaris i posar en evidència que han estat superades per projectes que actuen d'una manera renovadament crítica cap aquest tipus d'actituds.

Si la pedagogia consisteix en la producció d'experiències, coneixements i valors amb els recursos que tenim al nostre abast, si aquests recursos es vehiculen a través de la producció artística i es posen en relació amb vivències sorgides des del context, la producció de coneixements, valors i experiències pot generar polítiques culturals i aprenentatges basats en processos col·lectius.

Des d'aquest punt de partida i com a camp d'acció experimental, la relació art-pedagogia no persegueix educar a través de l'art, ni buscar nous públics per a l'art, ni cercar diferències entre l'espai institucional i l'espai autogestionat; consisteix a generar situacions en les quals es possibiliti experimentar amb la transmissió i l'intercanvi de coneixements i experiències, investigar en la producció artística i utilitzar tècniques i mitjans que permetin comunicar-ho i vehicular-ho a través de la incorporació o revitalització de dinàmiques socials. És possible això?

Les línies generals sobre les quals es fonamenta el seminari pivoten sobre tres elements interconnectats: els centres de producció i creació contemporània, el treball pedagògic i les xarxes de relació.

Accions reversibles planteja el concepte de reversibilitat com a la condició en què tots el elements que hi actuen hi són presents amb diferents graus de dependència recíproca. L'enginyeria reversible o inversa consisteix a obtenir la informació d’un producte accessible al públic amb la finalitat de determinar de què està fet, saber com funciona i poder reorganitzar-lo amb nous continguts. Constitueix, en essència, un procés per a innovar que sovint s'aplica al software o al disseny de producte. En l'àmbit que ens ocupa es planteja la següent qüestió: De quina manera es poden analitzar per separat els tres components: -art, pedagogia i territori- per després reorganitzar-los en seqüències que prenguin sentit? Com podem reorganitzar-los per a dissenyar projectes o, per què no, polítiques culturals?

Els projectes i propostes que en aquest seminari es presenten, plantegen relacions entre la pedagogia i l'art, institucions i agents culturals submergits en el teixit social. Institució i valor cultural no es troben en posicions antagòniques sinó que cada vegada més lluiten per conquerir àmbits propis, negocien per compartir possibles espais. Centres de creació contemporània i projectes autogestionats cerquen espais comuns. Aquest creuament, per tant, se'ns presenta com a possibilitat de col·laborar, cooperar i treballar en projectes educatius, no com a fruit d'una tensió bipolaritzada. És per això que el seminari planteja en la seva temporització una progressiva gradació entre projectes, institucions i centres d'art, analitzant les accions reversible que se'n deriven d'aquest procés d'intercanvi en determinats contextos locals.

 

Wanda Wieczorek

Objectius
Conèixer possibilitats d'actuació i obrir un debat sobre les noves formes de producció cultural contemporània i les seves relacions amb les institucions educatives i socials.
Comprendre i analitzar la tasca de producció cultural des del desenvolupament de polítiques culturals i activitats educatives.
Repensar les noves formes de producció de cultura i coneixement contemporani sota el prisma de les noves formes de pedagogia cultural, cultura visual i educació artística.
Reflexionar sobre el nou paper dels centres de producció i els centres d'art contemporani en relació amb el treball de desenvolupament local, la relació amb col·lectius i els treballs en xarxa com a formes de pedagogia i política cultural en acció.

Continguts
La pedagogia cultural, el treball col·laboratiu amb artistes, la cultura visual i l'educació artística: models per a una pedagogia cultural contemporània.
El treball en xarxa i les pràctiques col•lectives com a formes de política cultural.
Les polítiques culturals pensades per a interactuar amb contextos socioculturals específics.
La tasca dels centres de producció en relació amb les noves formes de producció, col·laboració i difusió cultural a través d'accions educatives.
La producció i articulació cultural com a acció educativa, analitzant estratègies de participació i negociació entre les institucions culturals, centres de producció i usuaris.

 

Destinataris
Educadors, artistes, gestors culturals, tècnics municipals de cultura.
Estudiants d'art, gestió i desenvolupament cultural comunitari, treball social, pedagogia, magisteri.

ACCIONS REVERSIBLES. Jornada sobre la producció cultural, l'educació i el treball en xarxa

7 de novembre 2008

10.30 h Benvinguda i introducció al seminari per Ramon Parramon i Javier Rodrigo, directors de les jornades.

11.00h Wanda Wieczorek (Lueneburg)
Documenta 12, Advisory Board. Sobre la mediació local d'una exposició d'art.
Wanda Wieczorek ha treballat en nombrosos projectes d'art contemporani i en moviments socials i polítics de l'art en l'espai urbà. Enrea ells s'inclou Culture and Social Movements Archive i Park Fiction. Va ser assistent del director artístic de documenta 12 Advisory board i documenta 12 Halle.

12.00 h Lilian Amaral. (Sao Paulo)
Mediacions, art contemporani i construcció social. Experiències en contextos específics de Brasil.

Artista audiovisual, investigadora i promotora. Doctorada en Arts Visuals per la Universitat de Sao Paulo. Comissària de la Casa de la Memoria. Directora del Projecte Museo Abierto: la Ciudad como Museo y el Museo como Práctica Artística.

13.00 h Ailbhe Murphy (Belfast)
Tower Songs a Fatima Mansions: Coordenades critiques per a una comunitat basada en la producció cultural.

Artista visual que ha treballat de forma extensa en el context de la pràctica col·laborativa i comunitària. Actualment, des de la Universitat d'Ulster Belfast , investiga sobre les pràctiques artístiques col·laboratives i els processos de regeneració urbana a la ciutat de Dublin. És co-fundadora de Vagabond Reviews, una plataforma interdisciplinària per al compromís social i la pràctica artística crítica.

16.00 h What> Herman Labro i Rika Colpaert (Brussel·les)
Històries des de What>, espai de trobada per a la cultura visual.

Herman Labro és director de Kunstbank i Rika Colpaert en forma part de l'equip. Ambdós són investigadors visuals.

17.00 h Fernando Hernández (Barcelona)
De què parlem artistes i educadors quan diem que fem projectes artístics amb finalitat pedagògica.

Professor d'educació de les arts i la cultura visual a la Universitat de Barcelona. Co-director del Centre d'Estudis sobre el canvi de la cultura i la educació al Parc Científic de la Universitat de Barcelona.

18.00 h Taula rodona amb els participants
Pedagogia cultural i treball educatiu al segle XXI

Moderada per Javier Rodrigo, investigador i educador d'art, coordinador de l'equip educatiu de l'Associació per a Joves Teb, membre de la xarxa Arbitrari i professor convidat al màster de 'Projectes i Estudis de la Cultura Visual de la Universitat de Barcelona'.

8 de novembre 2008

11.00 h Loraine Leeson (Londres)
Creativitat d’anada i tornada. Projecte Cascade.

Artista i directora de cSPACE a la University of East London on és investigadora convidada. Des de finals de 1970 el seu treball ha estat compromès amb comunitats que treballen al voltant de temes de regeneració urbana, utilitzant l'art i els media per a incidir en el domini públic.

12.00 h Aula abierta (Granada)
Autogestió de programes educatius per a contextos socioculturals propers, entre la universitat i el barri.

Aulabierta és una experiència de disseny i construcció d'una comunitat d'aprenentatge autogestionada formada per un grup difús vinculat a la Universitat de Granada. És una iniciativa de l'associació AAAbierta.

13.00 h Santiago Barber (Sevilla)
Entre les pràctiques de cooperació social i la producció creativa.

Des de la producció artística i comunicativa comparteix experiències amb diferents moviments socials en el marc de processos de regeneració urbana i autorganizació social.

16.00 h Jesús Carrillo (Madrid)
Vells i nous models d'interpretació pública a les institucions artístiques i culturals contemporànies. Marcs ideològics i possibilitats crítiques.
Cap del Departament de Programes culturals del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Investigador en art i cultura contemporània.

18.00 h Taula rodona amb els participants
Producció reversible entre art i espai social.
Moderada per Ramon Parramon. Artista, director d'IDENSITAT i co-director del Màster en Disseny Públic a Elisava-UPF

 

 

Estàs aquí:Inici Arxiu d'activitats ACCIONS REVERSIBLES. Seminari