en

Articles

quam2011 Inscripció - Inscripción - Registration

acvic quam2011{chronocontact}QUAM2011_Inscripcions{/chronocontact}


> [QUAM 2011] [cat] Inscripció per participar en la QUAM 2011. WIKPOLIS. Cartografies i construccions col·lectives de l'espai social. Emplena i envia el formulari abans del 30.06.2011

Inscripcions al Fòrum:
Las places del Fòrum són limitades. L'assistència és gratuïta, prèvia inscripció, excepte si es sol·licita "Certificat d'assistència" emès per la UVic. En aquest cas el preu del Fòrum és
 30 euros. Per als socis d'H.AAC (H. Associació per a les Arts Contemporànies), de la UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), del APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), ex-alumnes de la QUAM, estudiants, jubilats o aturats el cost és de 20 euros.

Inscripcions al Fòrum + Taller:
L’import és de 120 euros. 140 euros amb esmorzar i dinar inclòs els dies del taller. Per als socis d’H.AAC (H.Associació per a les Arts Contemporànies), de la UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), de l’APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), ex-alumnes de la QUAM, per estudiants, jubilats i aturats, l’import és de 100 euros. 120 euros amb esmorzar i dinar inclòs en els dies del taller. Inclou allotjament en espai compartit ubicat en el gimnàs de l'Escola La Sínia (Av. Dels Països Catalans, 44. Vic).

El pagament es fa mitjançant transferència bancària, indicant nom i cognoms, al número de compte de la Caixa de Pensions 2100 / 1112 / 88 / 0200027747

Qualsevol dubte o problema en l'enviament contactar amb ACVic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - T 00 34 938 853 704

 


> [QUAM 2011] [cast] Inscripción para participar en la QUAM 2011. WIKPOLIS Cartografías y construcciones colectivas del espacio social. Es necesario rellenar y enviar el formulario antes del 30.06.2011

Inscripciones en el Fórum:
Las plazas del Fórum son limitadas. La asistencia es gratuita, previa inscripción, excepto en el caso de solicitar "certificado de asistencia" emitido por la Universitat de Vic. El precio del Fórum con expedición de certificado es de 30 euros. Para los socios de H.AAC (H. Associació per a les Arts Contemporànies), de la UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), del APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), ex-alumnos de la QUAM, estudiantes, jubilados o en situación de desempleo el importe es de 20 euros.

Inscripciones en el Fórum + Taller:
El importe es de 120 euros. 140 euros con desayuno y comida solo los días de taller. Para los socios de H.. AAC (H. Asociación para las Artes Contemporáneas), de la UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), de la APGCC (Asociación de Profesionales de la Gestión Cultural de Cataluña), ex-alumnos de la QUAM, estudiantes, jubilados o en situación de desempleo el importe es de 100 euros. 120 euros con desayuno y comida solo los días de taller. Incluye alojamiento en espacio compartido ubicado en el gimnasio de la Escuela La Sínia (Av. Dels Països Catalans, 44. Vic).

El pago se realiza mediante una transferencia bancaria, indicando nombre y apellidos, el número de cuenta de la Caja de Pensiones 2100 / 1112 / 88 / 0200027747

Cualquier duda o problema en el envío contactar con ACVic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - T 00 34 938 853 704

 


> [QUAM 2011] [eng] Application to participate in the QUAM 2011. WIKPOLIS Cartographies and collective creation of the social space. Deadline 30.06.2011

Registration Forum:
Places are limited. Free entrance previous registration, except to request a "Attendance certificate" issued by Universitat de Vic. In this case participation fee: 30 euros. For members of H.AAC (H. Associació per a les Arts Contemporànies), UAAV (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), APGCC (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya) and students, the fee is 20 euros.

Registration Fòrum + Workshop fee:
Forum + Workshop fee 120€ (140€ with breakfast and lunch, only during the workshop). Reduced fee of 100€ (120€ with breakfast and lunch, only during the workshop)  for H.AAC members, UAAV members (Unión de Asociaciones de Artistas Visuales), APGCC members (Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya), and for students. Fee includes accommodation in a shared place (public school La Sínia (Av. Dels Països Catalans, 44. Vic).

Payment details:
Payment by bank transfer, indicating name and surname to the account La Caixa de Pensions 2100 / 1112 / 88 / 0200027747

Any question or problem contact to ACVic This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - T 00 34 938 853 704

You are here: Home