[IP_03] AL PORTAL DE CASA_ I ELS CONSTRUCTORS_

ACVic_ Jordi Canudas

AL PORTAL DE CASA_  i  ELS CONSTRUCTORS_ és un projecte dirigit per Jordi Canudas impulsat per la col·laboració transversal entre ACVic Centre d’Arts Contemporànies, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, Escola La Sínia i el suport del Pla de Barris i Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Vic i Generalitat de Catalunya, Consell Nacional de la Cultura i de les Arts. Amb la participació i col·laboració d'alumnes de l'Escola La Sínia i l'Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic

AL PORTAL DE CASA_  i  ELS CONSTRUCTORS_  és un projecte de doble recorregut que, des de les pràctiques artístiques contemporànies, vol establir un diàleg amb la realitat social del barri del Remei de Vic. Un projecte que treballa en el context específic del barri un cop ha finalitzat una part important de la seva transformació urbanística impulsada pel Pla de Barris. El projecte posa en relació dos moments –distants en el temps– de la vida del barri, els anys seixanta i l’actualitat. Una relació que es formula des de l’experiència personal de Jordi Canudas, com a persona que ha viscut la seva infància i adolescència en el barri, i que en els darrers anys ha estat atent als canvis esdevinguts, tant pel que fa al context físic, com al context social. El projecte es formula des d’allò particular cap a allò general: de l’experiència familiar en relació a la casa on fa anys va viure, cap a la coneixença i l’intercanvi amb la família o persones que avui viuen en aquesta casa. De l’experiència particular del nen que va ser, cap a la coneixença i la construcció col·lectiva amb els nens i les nenes que avui viuen, juguen i van a l’escola del barri. De la casa i els seus habitants al barri i els seus veïns.

 

Aquest projecte sorgeix de la iniciativa d'endegar àmbits de col·laboració entre diferents institucions a partir de la idea de creuar art-educació i territori. Per part d'ACVic l'interès de posar en relació projectes artístics amb centres educatius és clara i forma part de la programació. El projecte de Jordi Canudas entrellaça l'experiència i vivència en el barri (territori), la implicació de professors i alumnes de l'escola primària i de l'escola d'art (pedagogia) amb elements de projectació, representació i articulació de continguts (art). L'interès  creixent de tots els implicats fa possible que aquest projecte s'estigui portant a terme.

canudascanudas

El projecte està en fase de realització, iniciat el febrer de 2011 i es preveu que finalitzi el novembre de 2011. Entre febrer i juny es desenvolupen activitats amb alumnes i professors de l'Escola la Sínia, i alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic. A mitjans de juny es presentarà el projecte en procés a ACVic Centre d'Arts Contemporànies.

Jordi Canudas. Artista visual i professor del Departament d’Arts Visuals de l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny-UAB


ACVic_Jordi CanudasACVic_Jordi CanudasACVic_Jordi CanudasACVic_Jordi CanudasACVic_Jordi CanudasACVic_Jordi Canudas

 

1) AL PORTAL DE CASA_ Aquesta part del projecte tracta de l’experiència en relació amb les cases on fa anys Jordi Canudas va habitar, tot desplegant una sèrie de relacions que faciliten la coneixença i l’intercanvi amb les persones que avui hi viuen. A partir d’aquesta relació es desenvolupa el treball Retrats i Relats entrellaçant idiomes, objectes i costums. Hi ha una cosa en comú, entre totes aquestes persones que consisteix en haver establert un lligam amb el mateix portal, la mateixa escala, el mateix pis, les mateixes parets. El treball resultant es formalitzarà en suport fotogràfic, textual i objectual.

També es porta terme un taller que es desenvolupa a l’Escola d’Art de Vic que amb el títol de AL PORTAL DE CASA_ Des del lloc, pràctica artística i context compta amb estudiants d’art i disseny. El taller formula una reflexió i producció de treballs, abordant, des de la pràctica artística, la possibilitat d’apropament, de teixir vincles, entre els participants al taller i la realitat social més pròxima, la de la seva escala de veïns, la del seu carrer, el seu barri. Els resultats del taller es mostraran a la Sala d’exposicions de l’Escola d’Art de Vic, mes de juny.

ELS CONSTRUCTORS_ Aquesta part del projecte es desenvolupa conjuntament amb l’escola del barri, el Centre Escolar d'Infantil i Primària CEIP La Sínia. L’escola La Sínia acull la realitat actual del barri, amb un total de 387 alumnes, amb més del 65% dels nens i nenes de diversitat geogràfica, cultural i lingüística, amb una presència de 25 nacionalitats distintes i entenent l’aprenentatge de la llengua d’ús i comunicació, el català, com a element imprescindible de cohesió i igualtat.
Aquesta part del projecte se centra en la infància i el joc com a experiència i activitat formativa. La proposta ELS CONSTRUCTORS_ posa en relació per una banda una de les activitats que més profundament ha quedat gravada en el record d’infantesa de Jordi Canudas: construir móns amb retalls de fusta al pati de casa... i per altra banda la possibilitat d’idear i crear plegats amb els nens i nenes de l’escola la Sínia un gran joc de construcció a partir de peces de fusta; les formes i mesures de les quals correspondran a elements reals del seu entorn més immediat (de la casa, de l’escola, del barri...). Un joc que a més a més de ser practicable i tenir una funció educativa, –la proposta s’integra a la programació habitual de curs pels alumnes de 1r i 2n de primària– també vol incidir en la dimensió simbòlica que comporta, ja que aquests nens i nenes d’avui, amb la diversitat i possibilitat de riquesa cultural, seran els veritables constructors del barri i de la ciutat del futur.
El gran joc ELS CONSTRUCTORS_  se centra en la possibilitat de teixir de forma col·lectiva la relació entre els infants, el barri i la ciutat. I vol incidir en la reflexió i en la construcció mental del sentiment de pertinença al territori. Els nens i nenes de l’escola La Sínia instal·laran i construiran la seva proposta als espais d’ACVic Centre d’Arts Contemporànies. Aquest treball anirà acompanyat d’un document vídeo ELS CONSTRUCTORS_ el qual posarà rostre als autors.

Per a portar a terme el gran joc ELS CONSTRUCTORS_ a més a més dels nens i nenes i l’equip de mestres de l’escola la Sínia, també hi participen alumnes en pràctiques de l’Escola d’Art de Vic en l’equip de col·laboradors.


canudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudascanudas

Concepte i direcció del projecte Jordi Canudas (artista visual i professor del Departament d’Arts Visuals de l’Escola Massana Centre d’Art i Disseny-UAB), amb la col·laboració de Laura Batriu, Idoia Pasqual i David Reche (alumnes de l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic) Mia Guiteras (artista visual), Montsita Rierola (artista visual i professora de la Facultat d’Educació UVIC), Cristina Ribas i Mireia Tortadès (Dinamitzadores Vic Sud), David Pujols i Magda Solà (Taller Ocupacional Pla de barris Vic Sud), Mercè Casellas, Laura Carrasco, Elisabet Franquesa, Mercè Gudayol, Roger Pich, Marta Puigdecens, Emili Quiles i Mireia Serra (mestres de l’Escola La Sínia) i els alumnes de 1r i 2n de primària de l’Escola La Sínia.

 

 

 

 

 


Vídeos del procés. Enregistrament i edició Mia Guiteres

 


Estàs aquí:Inici Projectes Educatius [IP_03] AL PORTAL DE CASA_ I ELS CONSTRUCTORS_