ART I ESCOLA 05 - 2015-2016

AE05 andersenEL BUIT

ART i ESCOLA és un programa que té com a fita promoure i posar en valor la presència de l’art a les escoles.

ART i ESCOLA està impulsat per ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, el Centre de Recursos Pedagògics d’Osona, l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, la Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament, H. Associació per a les Arts Contemporànies, Materials Educatius, Morir de Frío, Idensitat, Pakdart, la Universitat de Vic i persones a títol individual. Es desenvolupa conjuntament amb els centres d’educació infantil, primària i secundària que, cada curs, s’hi adhereixen.


És per tant una iniciativa que estableix una xarxa de col·laboracions entre diferents institucions que treballen des de l’àmbit de l’art i l’educació, conjuntament amb centres educatius.

Parteix de la premissa que l’educació és part de la producció cultural i que l’art, entès des de la seva multiplicitat de formes contemporànies, pot proporcionar diverses eines útils per revitalitzar accions educatives.

Les persones que formen part de l’equip de treball estan vinculades a les institucions impulsores, i s’encarreguen de definir les línies globals del programa, així com d'assessorar sobre els continguts i la metodologia a les escoles que s’hi adhereixen. A l’inici de cada curs es fa una convocatòria per participar-hi.

ART i ESCOLA vol fomentar processos col·laboratius, conèixer el que s’està fent a les escoles en relació amb les arts, compartir-ho, contaminar els plantejaments i les metodologies entre els implicats, i portar a l’escola elements que formen part dels debats culturals actuals. En aquest cas les arts no són les manualitats, són un instrument articulador.

Objectius

 

- promoure i donar valor a la presència de l’art a l’escola.
- donar suport als docents per desenvolupar projectes transversals, mostrar i difondre els treballs que es realitzen a partir d’un eix temàtic comú.
- establir una xarxa de col·laboracions entre diferents entitats de l’àmbit de les arts i l’educació.
- compartir recursos, metodologies i mecanismes d’avaluació, mitjançant la relació entre pràctiques artístiques contemporànies i pedagogia. 
- donar visibilitat als projectes i treballs que es realitzin en els centres educatius.

Temàtica, durada i estructura del projecte

En cada edició es proposa un tema prou ampli perquè es pugui treballar des d’àmbits com les ciències socials, ciències naturals, educació visual i plàstica, tecnologia, matemàtiques, informàtica… També es pot plantejar com un projecte interdisciplinari que es treballi des de diferents àrees i/o matèries.

Utilitzant qualsevol mitjà: vídeo, fotografia, pintura, dibuix, escultura, instal·lació… i en relació també amb altres arts com publicitat i disseny, noves tecnologies de la imatge, cinema, arquitectura, etc.

Els temes de les diferents edicions d’Art i Escola han sigut l’entorn, el temps, la xarxa i la llum. L’edició 2015-2016 treballarà entorn al buit.

Qui i com hi pot participar

A l'inici del curs escolar s’obre la convocatòria; hi pot participar tot el personal docent d’educació infantil, primària i el professorat de secundària. Es pot participar com a centre educatiu, a nivell de cicle o com a grup-classe. Període d’inscripció finalitzat.

Temporització

El professorat participant és qui decideix el temps de dedicació al projecte amb l’alumnat. La proposta ha de tenir una mínima durada per poder plantejar un treball coherent. El procés de treball ha d’incloure una metodologia, uns referents i un resultat final.

Els projectes han d’estar acabats abans de Setmana Santa.

Assessorament

Es compta amb l’assessorament voluntari de persones relacionades amb les següents entitats:
ACVIC Centre d’Arts Contemporànies (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05)
Col·legi d’Arquitectes. Delegació d’Osona (AE03, AE04)
Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05)
Escola d’Arts Plàstiques de Torelló (AE01, AE02, AE03, AE04)
Exabrupto (AE05)
Fundació Privada Osona Formació i Desenvolupament – Departament d’educació artística (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05)
H. Associació per a les Arts Contemporànies (AE04, AE05)
Idensitat (AE03, AE05)
La Farinera (AE01, AE02, AE03)
Morir de Frío (AE04, AE05)
Pakdart (AE03, AE04, AE05)
Materials Educatius (AE04, AE05)
Universitat de Vic – Facultat d’Educació. Departament de didàctica de les arts i les ciències. (AE01, AE02, AE03, AE04, AE05)
Altres assessors a títol individual (AE04, AE05)

Tasca de l’assessor

- L’assessor es reunirà periòdicament amb l’equip del centre educatiu. Farà unes 3 tutories aproximadament.
- En funció de les necessitats de l’escola i si ho considera oportú, serà aquesta qui contacti amb l’assessor durant el procés per programar les trobades. 
- Es tracta d’un assessorament de processos metodològics dirigits als professors, no als alumnes.

Mostra del procés de treball

a) Espai de comunicació on els alumnes explicaran com han portat a terme el projecte.
b) Exposició del procés de treball i dels resultats a ACVic Centre d’Arts Contemporànies.
c) Jornada d’intercanvi entre el professorat participant, amb l’objectiu de conèixer i compartir diferents maneres de treballar, enriquint així la pràctica educativa.
d) La pàgina web d’Art i Escola inclou la documentació gràfica de cada projecte aportada per part dels centres educatius participants.


L’EDICIÓ ACTUAL: AE05 // 2015-2016

Inscripcions:
Període finalitzat. Per a més informació: CRP (93 886 63 50) o ACVic (93 885 37 04)

Temàtica:
EL BUIT

Creiem que és un tema que permet ser treballat des de molts àmbits i aspectes diferents perquè es pot entendre des de la seva vesant més física fins a la més filosòfica.

Què és el buit? Com treballar-lo?

Des de l’escultura, des d’allò físic.
Des de les ciències, o des de les matemàtiques, podem arribar a analitzar què és el buit. Veure’l, percebre’l. L’espai, el lloc, el territori, l’arquitectura, porten implícits el buit.

El buit també pot ser treballat des dels valors, des de les emocions, des de la sociologia. És plena la societat actual? Què necessita l’individu per viure en plenitud? Es pot parlar de les necessitats humanes. De la solitud, de la senzillesa i la simplicitat.
Es pot parlar de medi ambient, de sostenibilitat…

El buit està al paisatge, a la natura…
A l’univers; l’atmosfera, la relació dels astres i el seu moviment.

Podem parlar de l’absència, de la vida i de la mort, del temps…
Pot ser joc i relació entre contraris.

El buit és ple, i per tant, matèria, forma, contingut i continent.
Qualsevol cosa porta implícita la seva absència.
Els descobriments revolucionaris de la física quàntica afirmen que la matèria està  formada de “res” en un 99,9%. El buit és el més abundant a l’univers i a l’interior dels àtoms.

Es pot treballar el buit conceptual, físic, emocional… Plasmar-lo plàsticament, a través de la fotografia, de l’escultura, de les arts escèniques. Del so… amb la música, amb el silenci…
És quiet el buit, es mou el buit? Es veu, el buit? Se sent, el buit?

Presentació inicial

Enguany el programa s’inicia amb una trobada a ACVic. Hem comptat amb la presència de Carme Collell, historiadora de l’art i ceramista, que va fer una presentació amb l’objectiu d’obrir la mirada entorn d’aquesta temàtica

Calendari:

Inscripcions obertes fins al 27 de setembre
Jornada obertura del projecte (amb la intervenció de la historiadora de l’art Carme Collell). 15 d’octubre
– Treball a les aules fins l’1 d’abril
– Presentació del procés de treball i els resultats: Text + Imatges  – l’1 d’abril
– Entrega del material per a l’exposició: de l’1 al 6 d’abril a ACVic
– Presentacions dels alumnes a l’Aula Magna de la Universitat de Vic i Jornada d’Intercanvi per a Professorat – dies 12, 14 i 15 d’abril (a concretar)
– Inauguració de l’exposició – Setmana del 25 al 30 d’abril
– Visites comentades gratuïtes a l’exposició: durant el 3r trimestre

> més informació del programa: artiescola.cat

*imatge inicial: Alumnes de l'escola Andersen de Vic.

Estàs aquí:Inici Art i Escola ART I ESCOLA 05 - 2015-2016